Hoya bella {UD} (Utan Doft)
Inskaffad: Februari 2018 (tror jag det var) Hur har jag min: Jag hade den i ampel, men vet att några har den på spalje.
Blommade efter: ca 4 månader Nektar: Nej
Doft: Nej Sticklingar: Den dog för mig.
Övrigt: Den lätt att rota och växte på snabbt och blommar snabbt. En tacksam hoya så sätt.