Hoya lithophytica
Inskaffad: Augusti 2017 Hur har jag min: Jag hade den i ampel.
Blommade efter: ca 1 år Nektar: Nej
Doft: Nej Sticklingar: Vill inte klippa i den nu.
Övrigt: Den lätt att rota och växte på snabbt och blommar snabbt.