Hoya multiflora
Inskaffad: September 2014 Hur har jag min: Jag hade med stöd.
Blommade efter: ca 3 månader Nektar: Ja
Doft: Nej Sticklingar: Har tyvärr dödd för mig
Övrigt: Den lätt att rota och växte på snabbt och blommar snabbt.