Hoya paviflora
Inskaffad: Mars 2017 Hur har jag min: Jag kommer har den på spalje.
Blommade efter: Har inte blommat än. Nektar: -
Doft: - Sticklingar: Vill inte klippa nu
Övrigt: Den lätt att rota.
Namn: Den köptes som bara paviflora.
Köptes: september 2017
Växtsätt: Växer nog bäst i ampel men man kan nog ha den på spalje också.
Blad: Gröna blad med lite silver i sig.
Blommor: -
Nektar: -
Doft: -
Sticklingar: Den är för ung att klippa i nu.
Övrigt: Köptes rotad