Hoya sp. sapuroa GPS 3752
Inskaffad: Augusti 2014 Hur har jag min: Jag hadde den i ampel.
Blommade efter: ca 6 månader Nektar: Lite
Doft: Mycket svagt. Sticklingar: Den har flyttat.
Övrigt: Den lätt att rota och växte på snabbt och blommar snabbt.